środa, 01 października 2014

Aktualizacja:05:22:29 PM GMT

Goracy Temat:
Tu jestes: Zdrowie Dieta i Odchudzanie G.P. Małachow - Lecznicza Glodówka

G.P. Małachow - Lecznicza Glodówka

Lecznicza głodówka - Małachow

Człowiek jest swoimi strukturami polowymi i kwantowymi "zanurzony" w informacyjno-energetycznym "oceanie Wszechświata". Cokolwiek dzieje się w tym "oceanie", natychmiast znajduje odbicie w tych strukturach, modyfikując je. Sygnał o tej modyfikacji, ażeby był uświadomiony, powinien dotrzeć do poziomu umysłu, co przejawia się w postaci przeczucia intuicyjnego, Jednakże już na poziomie kwantowym i polowym istnieją zniekształcenia spowodowane stłumieniami psychologicznymi, które wysyłają o wiele silniejsze sygnały, zagłuszając wibracje informacyjne Wszechświata swoimi "patologicznymi częstotliwościami". Dzięki głodówce dokonuje się oczyszczenie struktur polowych człowieka ze złogów i wzrasta wrażliwość na procesy informacyjne zachodzące we Wszechświecie "superczułość", percepcja pozazmysłowa (...). W starożytności głodówkę stosowano przede wszystkim w celu rozwoju i doskonalenia tych zdolności. Budda, Chrystus, Mahomet pościli właśnie dlatego.

Głodówka jest procesem informacyjno-energetycznym. Kiedy zaczynamy głodówkę, następuje zmiana proporcji energii tworzących naszą postać polową. Pierwsza zaczyna się zmieniać zmniejszać - energia grawitacyjna. Masa ciała zmniejsza się z dnia na dzień. Druga w kolejności zaczyna się zmniejszać energia cieplna. Nie ma już teraz ogromnego zużycia energii na trawienie, przyswajanie pokarmów i wydalanie resztek. Następuje gwałtowne zwolnienie przemiany materii, wytwarza się znacznie mniej ciepła. Zaczynamy marznąć. Rozpraszanie energii grawitacyjnej organizmu (przewaga procesu katabolizmu) doprowadza do zwiększenia proporcji energii obrotowo-kołyszącej. To z kolei sprzyja "wyparowywaniu" wody z organizmu - ciało "podsycha", skóra się łuszczy. Rośnie "ilość" czasu w organizmie. Podczas głodówki procesy fizjologiczne przebiegają wolniej. Poczucie czasu w trakcie głodówki jest zupełnie inne, czas się wlecze i wlecze. Na początku głodówki zmniejsza się ilość energii elektromagnetycznej, często pojawia się arytmia serca. Później wszystko się wyrównuje, a nawet zwiększa, co przejawia się we wzmożonej aktywności i wytrzymałości organizmu. To samo mniej więcej dzieje się również z energią świetlną, która jest odpowiedzialna za budowę ciała holograficznego. Tak więc, ciało holograficzne, ciemne i rozmyte na początku głodówki, staje się jasne i wyraziste pod koniec.
Wszystkie te procesy energetyczne warunkują indywidualne podejście do głodówki. To właśnie one określają czas jej trwania, warunki jej przeprowadzania oraz zabiegi, jakie dana osoba powinna wykonywać.

Przykład: osoba ważąca 120 kilogramów i więcej (obliczamy: wzrost w centymetrach minus 100 - to wasza idealna waga. Np. wzrost wynosi 180 cm; odejmujemy 100 i otrzymujemy 80 - idealna waga dla człowieka o tym wzroście wynosi 80 kg) posiada nadmiar energii przestrzeni, czasu i energii grawitacyjnej. Te właśnie rodzaje energii tworzą duże pod względem objętości i wagi ciało, z przewagą tłuszczu. U takiej osoby będzie występowała niedostateczna ilość energii obrotowo-kołyszącej, cieplnej, świetlnej i elektromagnetycznej. Ze względu na zbyt małą ilość energii obrotowo-kołyszącej u takiej osoby obniża się poziom procesów cyrkulacyjnych: trawienia i wypróżniania, zmniejsza się szybkość reakcji umysłowych, zwalnia się ogólny metabolizm. Z powodu niewystarczającej ilości energii cieplnej i elektromagnetycznej obniżają się zdolności trawienne przewodu pokarmowego, aktywność enzymów, wytwarzanie przez organizm ciepła. Z braku energii świetlnej ciało przybiera rozmyty, okrągły kształt, ponieważ brakuje wyrazistości ciała holograficznego odpowiedzialnego za formę.
Dla takiej osoby zalecenia dotyczące głodówki będą następujące: można przeprowadzić głodówkę 30-dniową i dłuższą, pić jak najmniej wody, jak najwięcej się ruszać, korzystać z sauny, przebywać w suchym i ciepłym pomieszczeniu. Podczas wychodzenia z głodówki spożywać potrawy zawierające mało wody, nadal dużo się ruszać.
Osoby o szczupłej budowie ciała, a co za tym idzie - o innych polowych proporcjach energetycznych, potrzebują odpowiedniej korekty w czasie głodówki i podczas wychodzenia z niej.

Zalecenia ogólne typu: głodówka raz w tygodniu, głodówka "kaskadowa" bez picia, wychodzenie z głodówki na takich czy innych potrawach itp. są, delikatnie mówiąc, niewłaściwe, a często prowadzą do dużych problemów. Sprawę zindywidualizowanego podejścia do głodówki omówimy w stosownym rozdziale.

Podsumowując, należałoby szczególnie podkreślić: kiedy człowiek rezygnuje z przyjmowania pożywienia, a więc - z "agresji" obcych gatunkowo informacji, energii oraz rozprasza własne patologiczne stłumienia emocjonalne, stwarza tym samym sprzyjające warunki do działania siły życiowej, odbudowującej struktury kwantowe i polowe organizmu. W zależności od stopnia zniekształcenia (wskutek niewłaściwego odżywiania bądź procesu umysłowego) struktur kwantowo-polowych potrzeba odpowiedniej ilości czasu na ich odbudowę. Dlatego właśnie w celu pozbycia się jednej choroby (niewielkiego zniekształcenia) wystarczy niedługa głodówka, a do pozbycia się innej (silnego zniekształcenia) o wiele dłuższa (kilka długotrwałych głodówek). Najważniejsze w procesie głodówki jest świadome wykazanie cierpliwości, które umożliwia pracę siły życiowej nad regeneracją organizmu.
(Małachow, Lecznicza głodówka, s. 34-35)

Na podstawie funkcjonowania czakr i indywidualnych różnic tkwiących w zasadach życiowych, kształtują się potrzeby biologiczne i społeczne każdego człowieka. Potrzeby te z kolei rozwijają świadome pobudzenie do określonych działań. W ten sposób powstaje nasza motywacja do działania. Działania człowieka nazywa się uczynkami. Są one odbierane i uświadamiane przez człowieka i wyrażają stosunek do siebie samego i otoczenia. Duża liczba uczynków składa się na zachowanie człowieka.
Tak więc, z uwzględnieniem potrzeb biologicznych i społecznych wynikających z indywidualnej konstytucji, jak również "zanieczyszczenia" postaci polowej "śmieciami" emocjonalnymi, zaś ciała fizycznego - "pamięcią komórkową?, kształtuje się uczynki każdego konkretnego człowieka. W rezultacie odpowiednie działania budują stereotyp dynamiczny (tj. nawyk), który, utrwalając się w korze mózgowej, określa specyficzne zachowanie każdego człowieka. Specyfika zachowania jest z kolei cechą charakterystyczną każdej osobowości. Zilustrujmy to na kilku przykładach.

Zasada życiowa "Flegmy" wykazuje współzależność z "Czasem" i "Grawitacją". Osoba o typie konstytucyjnym "Flegmy", dzięki obfitości energii czasu i grawitacji posiada masywne ciało o zwiększonej zawartości tłuszczu i wody. Procesy fizjologiczne u takich osób są zwolnione, enzymy niewystarczająco aktywne; potrzeby biologiczne w postaci pragnienia, głodu nie są wyraźne; sen jest długotrwały, spokojny. Poruszają się one i mówią bez pośpiechu, są cierpliwe dla otoczenia, współczujące, mają dobył pamięć, chociaż nowy informacje odbierają z trudnością. Jedzenie wolą gorące i suche (amatorzy sucharków). Lubią rozmaite stymulatory: kawę, herbatę, alkohol, nikotynę. Ponieważ dużą masę ciała jest trudno ogrzać, lubią ciepło, lubią wygrzewać się na plaży.
Potrzeby społeczne przejawiają się w taki sposób, że osoby te wolą pracę siedzącą, związaną z gromadzeniem. Ich potrzeby poznawcze obejmują przede wszystkim obszar wiedzy dotyczący metod, jak zdobyć coś na własność, a następnie w sposób pewny utrzymać to i pomnożyć. Woda i tłuszcz są najbardziej pokrewne czasowi i grawitacji. Woda to "najcięższa" tkanka w organizmie. O ile woda dość szybko wyparowuje, co świadczy o mniejszej energii czasu na utrzymanie stabilnej objętości i płynnej konsystencji, o tyle tluszcz bardzo długo nie traci swojej struktury i utrzymuje stałą objętość, lecz równocześnie zaklóca wszystkie procesy cyrkulacyjne. Te cechy charakterystyczne są dla bankierów, właścicieli ziemskich, posiadaczy nieruchomości itp.
Potrzeby przejawiają się w sposób naturalny w działalności człowieka, kształtującej zachowanie, na podstawie którego ocenia się człowieka jako osobę. Zazwyczaj mówi się tak: ten człowiek jest dobry, współczujący, ale trochę chytry, we wszystkim stara się nie przegapić własnej korzyści. Lubi posiedzieć w towarzystwie, jest przywiązany do własnego majątku i rodziny. Mało je, woli pożywienie ciepłe i suche. Smakoszem takiego kogoś nazwać nie można, ale ma duże zamiłowanie do płci przeciwnej. Urlop lubi spędzać w upalnym miejscu, blisko morza.

Zasada życiowa "Żółci" wykazuje współzależność z energią elektromagnetyczną, świet ną i cieplną. Dla osoby o silnie zaznaczonym typie konstytucyjnym "Żółci" dzięki tym rodzajom energii charakterystyczna jest duża zdolność wytwarzania ciepła, aktywne enzymy, żółtawe zabarwienie skóry. Biológiczne potrzeby organizmu takiej osoby w postaci pragnienia i głodu przejawiają się wyraźnie (ciepło wyparowuje wilgoć, enzymy szybko trawią pokarm). Osoby takie nie znoszą klimatu suchego i gorącego, gdyż takie warunki prowadzą do szybszego parowania wody, suchości ciała, zaś nadmiema aktywność enzymów (im wyższa jest temperatura ciała, tym są one aktywniejsze) niszczy tkanki organizmu (na przykład krew). Ludzie tego typu starają się mieszkać w mikroklimacie wilgotnym i chłodnym, preferują chłodne potrawy i napoje, w dużych ilościach.
Potrzeby biologiczne "zmuszają" osoby o wyraźnie zaznaczonej konstytucji "Żółci" do szybkiej zmiany niekorzystnych warunków, ponieważ stają się one bardzo pobudliwe, złe; słabo się kontrolują. Może dojść do zaburzeń umysłowych.
Ich potrzeby społeczne przejawiają się w chęci pokazania się, zabłyśnięcia własnymi osiągnięciami itp. Większość aktorów, piosenkarzy estradowych, sportowców - to osoby o dominującej konstytucji "Żółci". Pracownicy naukowi, wynalazcy i osoby innych zawodów twórczych z pewnością mają wyraźne cechy ,,żółciowe". Latwo przyjmują idee "wiszące w powietrzu", stałe dążą do poznania, nowości, eksperymentów, wynalazczości i nowatorstwa, co widać nie tylko w dziedzinie techniki, kultury, lecz także w organizacji życia społecznego. Potrzeby w sposób łańcuchowy kształtują zachowanie takiego człowieka i w efekcie mówi się o nim: mądry, ale gwałtowny. Ludzie tego typu preferują napoje chłodzące, dania na zimno, lubią regułamie i solidnie jeść, są krewcy i pełni temperamentu w miłości.

Zasada życiowa "Wiatru" wykazuje współzależność z przestrzenią i ruchem. Obfitość energii obrotowo-kołyszącej w organizmie, mającym niedużą (w porównaniu z konstytucją "Flegmy") bądź nieproporcjonalną (co zdarza się częściej) przestrzeń, prowadzi do tego, że procesy fizjologiczne u takich osób przebiegają szybko i niezupełnie prawidłowo: pożywienie trawione jest szybko, lecz niedokładnie, szybko wydalane, woda z organizmu szybko paruje (wskutek czego odwodniony kał przekształca się w kamienie kałowe i zdarzają się zaparcia). Krótko mówiąc, u osób takich wszystko odbywa się zbyt szybko.
Na zewnątrz objawia się to szybkim chodzeniem, zbytnią rozmownością, szybko działającą, lecz nietrwałą pamięcią, gorączkowością w pracy. Pamięć słabnie z braku energii czasu i z powodu małej przestrzeni indywidualnej. Brak energii grawitacyjnej "zmusza" takie osoby do stałego ,,dociążania się" - jedzą dużo i często (ciągle coś przeżuwają). Wcale jednak nie tyją, gdyż energia grawitacyjna uzyskana z pożywienia z ledwością równoważy pobudzoną zasadę życiową "Wiatru" i szybko się rozprasza. W celu uzupełnienia energii czasu i zmniejszenia "surowości" wewnątrz organizmu, preferują jedzenie tłuste, oleiste, słodkie, o miękkiej konsystencji (kładą nacisk zwłaszcza na potrawy o dużej zawartości skrobi, z dużą ilością masła). Z powodu szybkiej utraty przez organizm wody i ciepła osoby te piją dużo gorących i słodkich napojów. Ciało o niewielkich rozmiarach słabo zatrzymuje ciepło, takie osoby stale marzną, dlatego też lubią nosić ciepłe wełniane ubrania w ogrzewających kolorach, jak również lubią ciepły i wilgotny klimat. Tak właśnie potrzeby biologiczne wyciskają swoje piętno na zachowaniu.
Potrzeby społeczne wyrażają się w postaci tego, że osoby takie chcą wszystkiego już, zaraz: bardzo szybko wydają zarobione pieniądze, rzadko gromadzą jakiś majątek czy kapital, lubią widowiska, w których szybko zmieniają się dekoracje, łatwo ulegają cudzym wpływom, są lękliwe i niepewne siebie (brak solidnych podstaw, które daje energia grawitacyjna i czas). Takie osoby żyją bez określonych celów, z dnia na dzień, pracują gdzie się trafi. W efekcie kształtuje się odpowiednie zachowanie i osobowość. O takich ludziach zazwyczaj mówi się, że nie można na nich połegać, że łatwo angażują się w nowości, są rozrzutni, niestali w sprawach pracy, rodziny, w miłości. Odźywiają się byle jak, prowadzą nieuporządkowane życie, lubią imprezy rozrywkowe i różnego rodzaju towarzystwo.

Dokonaliśmy analizy indywidualności psychicznej człowieka w postaci idealnej - kiedy nie ma ona "złogów" emocjonalnych i patologicznej pamięci komórkowej. Czynniki te bowiem wnoszą w nasze zachowanie istotne zmiany, pogarszając jakość życia i prowadząc do chorób psychicznych.
(Małachow, Własny system samouzdrawiania, s. 35-37)

Uwzględnienie indywidualnej konstytucji oraz wieku podczas przeprowadzania głodówki i wychodzenia z niej
Każdy człowiek jest inny. Starożytni mędrcy określili różnice między ludźmi za pomocą rozmaitych kombinacji zasad życiowych - "dosz". Jeżeli w organizmie człowieka przeważa zasada 'zyciowa "Flegmy", to jego ustrój dobrze zatrzymuje wodę. Osoby takie są pulchne, duże. Jeżeli przeważa zasada życiowa "Żółci", to organizm posiada zdolność do wytwarzania dużych ilości ciepła. Są to osoby średniej budowy, o żółtawej cerze. Jeżeli w organizmie przeważa zasada życiowa "Wiatru", to słabo zatrzymuje on wodę i ciepło. Takie osoby są delikatnej budowy, szczupłe, ciągle marzną. Ponieważ organizm w czasie głodówki traci ciepło i wodę, to w zależności od tego, która zasada życiowa przeważa, w różny sposób się to na nim odbija.
Tak więc, osobom z nadwagą głodówka dawać będzie lekkość i siłę, usuwając nadmiar wody. Osoby te powinny wykonywać zabiegi rozgrzewające w łaźni suchej, pić jak najmniej płynów (głównie gorącą wodę). Dla nich właśnie odpowiednia jest głodówka jeden-dwa razy w tygodniu, "na sucho". Osoby szczupłe, marznące powinny w celu osiągnięcia dobrego rezultatu regularnie (nawet kilka razy dziennie) brać gorące kąpiele, pić dużo gorącej wody; w przeciwnym razie z braku wody i ciepła proces oczyszczający zostanie wyraźnie zahamowany, pociemnieje im skóra, a samopoczucie będzie okropne, albo i jeszcze gorsze. Osoby o budowie normalnej mogą w celu podtrzymania procesu oczyszczającego chodzić do łaźni parowej, brać kąpiele rozgrzewające i pić ciepłą wodę. Osoby szczupłe i o normalnej budowie powinny pić tyle wody, aby powstało około litra moczu.
U osoby o wyraźnie zaznaczonej konstytucji "Flegmy" w organizmie gromadzą się złogi o charakterze śluzowym, umiejscawiają się zazwyczaj w płucach, nosogardzieli i przestrzeniach mózgu. Dlatego też osoby takie muszą zwracać szczególną uwagę na swoje odżywianie w celu wyeliminowania produktów sprzyjających powstawaniu śluzu, a głodówkę przeprowadzać wówczas, gdy te części ciała są aktywne w cyklu lunarnym (ł-2 dni głodówki), znaku zodiaku (2-7 dni) oraz porze roku (7-14 i więcej dni). Podczas głodówki osoby te powinny pić jak najmniej wody. Odpowiednie będą rozmaite warianty głodówki "na sucho" oraz urynowej. Podczas wychodzenia z głodówki i w późniejszym odżywianiu najlepsze będą po trawy częściowo odwodnione i ciepłe, na przykład lekko duszone warzywa, owoce suszone, kasze na sucho, sałatki z minimalną ilością oleju.

Jeżeli u danej osoby dominują cechy konstytucji "Żółci", to wskutek zwiększonej produkcji ciepła w wątrobie powstaje większa ilość złogów żółciowych, które zatruwają krew i powodują wysypki na skórze. Takie osoby również muszą zwracać uwagę na to, aby unikać ostrych, rozgrzewających potraw, nie przegrzewać się, pić jak najwięcej specjalnie oczyszczonej wody, świeżo wyciśniętych soków oraz oczyszczać wątrobę. W celu zrównoważenia zasady życiowej "Żółci" zaleca się im głodówkę w cyklu lunarnym (1-2 dni), znaku zodiaku (2-S dni) i porze roku (5-14 dni). W tym przypadku wskazana jest głodówka "klasyczna", jak również z zastosowaniem uryny. W czasie wychodzenia z głodówki i później należy jeść sałatki ze świeżych warzyw, owoce,.kasze o normalnej konsystencji.

Wreszcie, osoby o silnie zaznaczonej konstytucji "Wiatru", u których wskutek utraty wody i ochładzania tworzą się twarde złogi w postaci kamieni, gośćca stawowego, piasku, różnego rodzaju zgęstnień, powinny zmienić tryb życia i sposób odżywiania, w celu wzbogacenia ustroju w wodę i ciepło. Powinny stosować w jak najszerszym zakresie ciepłe zabiegi wodne, pić gorące napary, jak również nie wychładzać się bez potrzeby. W celu zrównoważenia zasady życiowej "Wiatru" zaleca się im głodówkę w cyklu lunarnym (1-2 dni), znaku zodiaku (2-4 dni) i porze roku (4-10 dni). Podczas głodówki powinny stosować dużo ciepłych zabiegów wodnych. Podczas wychodzenia z głodówki zaleca się im jeszcze przez 3-7 dni wykonywać lewatywy urynowe, nacierać ciało oliwą z oliwek (zwłaszcza okolic lędźwi, stawów biodrowych), brać gorące kąpiele. Jeść produkty płynne i ciepłe świeżo wyciśnięte ciepłe soki (z podgrzanych owoców i warzyw), zupy jarzynowe, płynne kasze. W późniejszej diecie dodawać do kasz roztopione masło. Generalnie wszystkie typy konstytucyjne powinny podczas wychodzenia z głodówki jeść chleb z wykiełkowanego ziarna.

Ze względu na fakt, iż wszystkie wymienione zasady życiowe występują w człowieku w różnych proporcjach, to zanieczyszczenie złogami śluzowymi, żółciowymi i solnymi u każdego przejawia się inaczej. Dlatego też poznawajcie swój organizm i stosujcie głodówkę o takim czasie trwania i na takich warunkach, jakie są właściwe tylko dla was.
Jeżeli chodzi o wiek, to zalecenia w tej kwestii oparte będą na potencjale energetycznym, na zawartości płynu w organizmie i zdolności do wytwarzania ciepła Wraz z wiekiem organizm człowieka traci zdolność do wytwarzania potrzebnej iłości ciepła i zatrzymywania wody w związku z obniżeniem potencjału życiowego Dlatego też w młodym wieku można nie dbać o kąpiele i zabiegi rozgrzewając w czasie głodówki, mamy na razie wszystkiego w obfitości; w wieku dojrzałym zaleceń tych należy przestrzegać, w wieku podeszłym zaś nie obejdziemy się bez nich.

Czas trwania głodówki jest różny. Tak więc, młodym ludziom o dużym potencjale sił życiowych i normalnym przebiegu czynności fizjologicznych do oczyszczenia organizmu potrzeba o wiele mniej czasu niż ludziom w wieku podeszłym i starczym. Ci ostatni powinni na początku głodówki zgromadzić potrzebny potencjał życiowy, uregulować wszystkie czynności fizjologiczne, a dopiero później zacznie się oczyszczanie organizmu. Pamiętajcie więc: to, co bardzo wam pomagało 15-20 lat wcześniej, teraz da tylko częściowe rezultaty. Dlatego miejcie wzgląd na swój wiek. Jednakże w każdym przypadku wasze zdecydowanie i cierpliwość dadzą upragnione owoce.
(Małachow, Lecznicza głodówka, s. 83-85)

NajnowszeNajpopularniejsze
joga mata fitnessmaty ekologiczne
maty dla dzieci  maty do jogi
maty w rolkach  maty do medytacji zabuton
poduszki do medytacji zafubolster wałek do jogi
plecaki na maty  pokrowce na maty
kadzidła nag champa  kadzidełka japońskie
paski do jogi szer.4 cmpaski do jogi szer.3 cm
kostki i klocki do jogi  klocki i pianki do jogi
przepaski relaksacyjne na oczy  koce do jogi
stylowe pomoce do jogiherbaty yogi tea
książki o jodze zdrowiu  książki ezoteryczne
piramidy  suplementy diety
Share/Save/Bookmark